Helena Třeštíková (Czech Republic)

Helena Třeštíková was born on June 22, 1949 in Prague. Graduated from FAMU, subject documentary film direction. From 1974, she works in professional production, having made over fifty documentary films of varying footage mostly on the themes of human relationships and various social problems (Romeo, Juliet and Children/Romeo, Julie a děti; The Miracle/Zázrak; Two Anniversaries of Jan Zrzavý/Dvě jubilea Jana Zrzavého; Helpline/Linka důvěry, Touch of Light/Dotek světla, Thousand Years of Sobriety/Tisíc let střízlivosti).
In the course of time, she specialized in the time-lapse method, following people’s life stories on long-term basis. For a period of six years, her first series of time-lapse films followed the everyday lives of several young married couples from the moment of their wedding. The film crew visited them regularly, recording their troubles, dreams, efforts, in several cases also crises, divorce, reconciliation.
As a result, the six part television series Marriage Stories/ Manželské etudy (1987) and two feature-length documentary films Out of Love/ Z lásky (1987) and Looking for Ways/ Hledání cest (1988) were made. In 1991, together with her film and sociologist colleagues, Třeštíková established the “Film and Sociology Foundation” with the aim of providing a new perspective of the society after the great political changes. A free cycle of five time-lapse films about the life stories of young delinquents called Tell Me Something about Yourself/ Řekni mi něco o sobě still being made.
In the years 1994-1996, Třeštíková made several portraits of interesting personalities for the Gen, Genus and VIP documentary series (Tomáš Halík, Olbram Zoubek, Lída Rakušanová, Jiřina Šiklová, Karel Čáslavský, Jiří Ruckl). In 1994, together with her husband, publicist Michael Třeštík, Třeštíková founded the “Man and Time Foundation” specializing in time-lapse projects and films reflecting time, its flow and the changes it brings (Rudolf the II and Prague/Rudolf II. a Praha, The Sweet Century/ Sladké století, People, I Love You/Lidé, mám vás rád!, Carmen Story/Carmen story, Something Like Happiness/Určitý způsob štěstí).
In 2001, she finished the first part of the free cycle of time-lapse films Women at the Turn of the Century/ Ženy na přelomu tisíciletí (portraits of opera singer Dagmar Pecková, singer Bára Basiková, young drug addict Katka and Roma intellectual Jarmila Balážová). Recently, she has devoted her attention to the problem of drug addiction (Women and Drugs, Drugs and Women/ Ženy a drogy, drogy a ženy; Trapped In, Trapped Out/ V pasti a stále v pasti). Since the fall of 2002, she works is a pedagogue at the documentary film department and as head of the realization workshop.
In 2007, she was for a brief time culture minister of the Czech Republic.
For her film René, she was awarded by the European Film Academy (EFA) the Prix Arte 2008 in the category of the documentary.

Filmography

 • Zázrak
  1975
 • Dvě jubilea Jana Zrzavého
  1976
 • Dotek světla
  1979
 • Japonská neděle
  1981
 • Marriage Stories / Manželské etudy
  1987
 • Z lásky
  1988
 • Hledání cest
  1988
 • Tell Me Something About Yourself - René / Řekni mi něco o sobě - René
  1992
 • Tell Me Something About Yourself - Láďa / Řekni mi něco o sobě - Láďa
  1993
 • GEN – Galerie elity národa
  1993
 • Kašpar
  1993
 • Sladké hořkosti Lídy Baarové
  1995
 • GENUS
  1995
 • Expelled from Literature / Vyloučeni z literatury
  1997
 • Sladké století
  1997
 • Lidé, mám vás rád!
  1998
 • Ten Years in the Life of a Young Man / Deset let v životě mladého muže
  1999
 • The Call / Výzva
  1999
 • Something Like Happiness / Určitý způsob štěstí
  1999
 • Carmen Story
  1999
 • Ženy na přelomu tisíciletí
  2000
 • V pasti - Katka
  2001
 • Hitler, Stalin and I / Hitler, Stalin a já
  2001
 • Být Romkou
  2001
 • Být Romem
  2001
 • Pavel Tigrid - The European / Pavel Tigrid - Evropan
  2003
 • Nebe nad Evropou
  2003
 • My Lucky Star / Má šťastná hvězda
  2003
 • I Served Karel Čapek / Obsluhovala jsem Karla Čapka
  2003
 • The Sky over Europe / Nebe nad Evropou
  2003
 • Když musíš, tak musíš?
  2003
 • The Events of Pavel Štěcha / Události Pavla Štechy
  2004
 • Beyond Words / Nesdělitelné
  2004
 • It Was Worth Something / Nebylo to marný
  2004
 • Marriage Stories, 20 Years Later / Manželské etudy po dvaceti letech
  2005
 • Marcela
  2006
 • René
  2008
 • Katka
  2009
 • Private Universe / Soukromý vesmír
  2011
 • 24
  2011
 • Život s Kašparem / Life with Jester
  2013
 • Vojta Lavička: Ups and Downs / Vojta Lavička: Nahoru a dolů
  2013
 • Mallory
  2015
 • Doomed Beauty / Zkáza krásou
  2016
 • A Marriage Story / Strnadovi
  2017
 • Marriage Stories, 35 Years Later / Manželské etudy po 35 letech
  2017

DAFilms.com is powered by Doc Alliance, a creative partnership of 7 key European documentary film festivals. Our aim is to advance the documentary genre, support its diversity and promote quality creative documentary films.

Doc Alliance Members