Andran Abramjan (Czech Republic)

Born in Prague, Czech Republic. Graduated from biology. Currently studies documentary filmmaking at FAMU film academy in Prague.

Filmography

 • Film jako Brno/Big as Brno
  72', Czech Republic, 2011
 • Bude třeba dalších výzkumů
  10', Czech Republic, 2011
 • Prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho/I Asked Him the True Meaning of All This
  29', Czech Republic, 2012
 • Momentální nepřízeň počasí
  7', Czech Republic, 2012
 • Vládnout, pracovat, vydělávat, modlit se, hroutit se
  40', Czech Republic, 2013
 • Rorýsi
  3', Czech Republic, 2013

Doc Alliance Members

Doc Alliance is a creative partnership of 7 key European documentary film festivals. Our aim is to advance the documentary genre, support its diversity and promote quality creative documentary films.