Ondřej Vavrečka (Czech Republic)

Experimental filmmaker Ondřej Vavrečka makes open collage films, such as Novosti Dnya (2005, Ji.hlava IDFF 2008), Ultimum Refugium (2011, Ji.hlava IDFF 2011), and The Interposed (2014, Ji.hlava IDFF 2014).


Filmography:
Já + 5 x 30 m x 16 mm + Bolex H16 (2005, 15 min.)
Dobrý den, paní L. (2005, 13 min.)
Novosti dnja (2006, 50 min.)
Sedm uší zvířetníku (2007, 37 min., s V. Ježkovou)
Lípa třetího tisíciletí (2008, 32 min.)
Počátek a lev (2009, 124 min.)
Ultimum refugium (2011, 138 min.)
Mezi námi (2014, 99 min.)
De Potentia Dei (2016, 66. min.)

Doc Alliance Members

Doc Alliance is a creative partnership of 7 key European documentary film festivals. Our aim is to advance the documentary genre, support its diversity and promote quality creative documentary films.